Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van en verbonden aan Intra Coaching.

 1. Door een bestelling op de website te plaatsen gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden van Intra Coaching, hier nader bepaald.
 2. Het E-Book en Onlineprogramma worden direct na betaling geleverd via het door uw opgegeven E-mail adres, waardoor je afstand doet van een eventueel herroepingsrecht. Het herroepingsrecht is hier niet van toepassing omdat het om levering van digitale inhoud gaat. Dit is ook aangegeven op de website zelf. U kunt een E-book en onlineprogramma dus niet ruilen of annuleren.
 3. Indien er gekozen wordt voor Online coaching dient het bedrag van de coaching vooraf betaald te zijn op rekening nummer: BE 65068941469596 t.n.v. van Broekhoven Judith
 4. Online coaching kan gevolgd worden via ZOOM, Facebook Messenger, Face Time. 
 5. In de praktijk van Intra Coaching kan contant, of met Bancontact Payconic betaald worden. 
 6. Coaching sessies worden direct na de consultatie voldaan door de coachee. 
 7. Als ik ziek ben of door overmacht een geplande afspraak moet afzeggen wordt er geen geld teruggestort, maar wordt de afspraak in overleg verzet naar een andere datum.
 8. Mocht coachee niet op afgesproken datum en uur online komen voor de sessie bij te wonen, dan wordt hier geen andere datum voor beschikbaar gesteld. Niet online = geld kwijt. Mits het probleem bij Intra Coaching online neergelegd kan worden. .
 9. Indien u 24 uur voor de gemaakte afspraak (online of in de praktijk)  uw sessie  annuleert kan u dit kosteloos doen. We verzetten dan de reeds geplande afspraak als je dit wenst.  
 10. Annulaties die korter dan 24 uur voor de geplande afspraak worden gedaan zullen volledig worden aangerekend bij een eventuele volgende afspraak. Door tijd vrij te houden die gereserveerd was door u kan ik geen andere coachee meer inplannen, en blijft de coachee stoel leeg. Hopende op begrip voor deze voorwaarde!.
 11. Er wordt enkel telefonisch gebeld naar netnummers in België. Dit in verband met hoge roaming kosten. Intake gesprekken buiten België kunnen wel worden gebeld via Messenger, Whats App, of Face time.
 12. Alle prijzen vermeld van Intra Coaching zijn inclusief 21% BTW. 
 13. Factuur is mogelijk.
 14. Ik houd een dossier bij van hetgeen besproken wordt tijdens een sessie. Uiteraard wordt er met de verkregen informatie discreet omgegaan. Dossier wordt in de praktijk bijgehouden en bewaard. Dossier is niet ter inzage door derde. Mits het een bevoegd persoon zou zijn die recht heeft op inzage. Uw privacy wordt gegarandeerd. 
 15. Intra coaching is in orde met wettelijke afgesloten beroepsverzekeringen.
 16. Tussenkomst van mutualiteit is niet mogelijk. Intra Coaching verstrekt dus ook geen medische afschriften of ziekte brieven. 
 17. Intra Coaching kan niet aansprakelijk worden gesteld voor haar vrijgegeven informatie en interpretatie ervan door de lezer via al de beschikbare kanalen. De aangeboden informatie is voor eigen risico.
 18. Intra Coaching kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische storingen of onderbrekingen via het Net. 
 19. Intra Coaching behoudt zich het recht om op elk moment deze algemene voorwaarden aan te passen, alsook de informatie die geplaatst wordt door Intra Coaching op al haar gebruikte kanalen. 
 20. Intra Coaching behoudt zich het recht haar tarieven op diensten en aangeboden producten te wijzigen of aan te passen, op ieder moment. 
 21. Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van alles rond Intra Coaching komen toe aan Intra Coaching. 
 22. Intra Coaching behoudt alle rechten m.b.t. de op de website geplaatste teksten, social media gepresenteerde informatie, overige teksten, beelden, data, software. Met uitzondering van het downloaden en printen van de aangeboden en gekochte informatie door u voor eigen persoonlijk gebruik. Niets van deze informatie mag zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Intra Coaching over worden genomen, te vermenigvuldigen, te verkopen of openbaar gemaakt worden. 
 23. Intra Coaching heeft het recht om reacties op topics via social media te verwijderen indien deze ongepast zijn. 
 24. Het is niet toegestaan de website of andere pagina’s van Intra Coaching te gebruiken voor posting van promotioneel of publicitaire doeleinden, Intra Coaching mag deze zonder verwittiging verwijderen. Er dient voorafgaandelijke toestemming verkregen te worden van Intra Coaching voor deze doeleinden. 
 25. Eventuele geschillen tussen Intra Coaching en andere partijen (natuurlijke of rechtspersonen) zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Turnhout.